Your Medicines Pledge // Eich Addewid Meddyginiaeth

Your health and wellbeing is important to us and we want to support you in managing your medication correctly. This will enable you to get the most benefit from your medication and keep you as well as possible for as long as possible. We also want to reduce waste so we ask you to only order what you need and don’t stockpile medication that you do not need to take regularly, like pain killers. We would like you to help us to help you by taking the Your Medicines Pledge.

Mae dy iechyd a’th les yn bwysig i ni ac rydyn ni eisiau dy gefnogi i reoli’th feddyginiaeth yn gywir. Bydd hyn yn dy alluogi i gael y gorau o’th feddyginiaeth a’th gadw mor iach â phosibl am gyhyd â phosib. Rydyn ni hefyd yn awyddus i leihau gwastraff felly gofynnwn i ti archebu faint sydd ei angen arnat ti yn unig yn hytrach na phentyrru meddyginiaethau nad oes angen i ti eu cymryd yn rheolaidd, megis lladdwyr poen. Bydden ni’n ddiolchgar pe gallet ti ein helpu ni i’th helpu di drwy wneud Dy Addewid Meddyginiaeth.